Vergunning nodig?

 

Holland Duurzaam Development biedt een compleet adviespakket aan, ook daar waar het gaat om vergunningen.

 

Voor de expertise welke we niet in huis hebben maken we gebruik van externe adviseurs. Zo'n 95% van alle vergunning aanvragen behandelen wij zelf voor u, de 5% die overblijft regelen wij ook voor u maar met behulp van externe adviseurs.

 

Klik hier op de link voor het downloaden van het document met alle regels omtrent het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren.

 

Verder kunnen we u van dienst zijn met:

 

Energie:

energie besparingsonderzoek, energie maatregelen onderzoek, terugvordering energiebelasting.

 

Bouwen:

uitwerken planologische onderbouwing bij bestemmingsplanprocedure

 

Milieucontrole:

ondersteuning bij milieucontroles, handhaving, overleg bevoegd gezag.

 

Brandveiligheid:

vuurlastberekening/compartimentering, brand meldinstallaties, blussystemen.

 

Arbo:

opstellen/actualiseren bedrijfsnoodplan, veilig vluchten & noodverlichting, RI&E.

 

Grip op wet- en regelgeving:

uitsplitsen/actueel houden van de wettelijke verplichtingen.

 

Zorgsystemen:

opzetten/onderhouden van handboeken; uitvoeren interne audits, begeleiding bij externe audits, opleiding, rapportages.

 

Intern toezicht & controle:

uitvoeren/organiseren van intern toezicht & controle op procedures, werkinstructies, voorschriften; inclusief verslaglegging.

 

Activiteitenbesluit:

actueel houden/verzorgen meldingen Omgevingsloket.

 

Omgevingsvergunning:

onderdelen Milieu, Bouwen en bestemmingsplan. Verzorgen van complete aanvraag, overleg bevoegd gezag, uitvoeren van verplichte milieuonderzoeken

 

Keuringen & inspecties;

uitvoeren/organiseren (verplichte) keuringen/inspecties, rapportages.

 

 

 

Specialistisch advies

luchtkwaliteit & Geur; technisch - juridisch advies, emissiemetingen, geuroverlast, luchtkwaliteit op de werkplek.

 

Bodem onderzoek; 

Uitvoering van alle soorten onderzoeken.

 

Bodem bescherming;

onderzoek volgens Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB)

 

Partijkeuringen;

Kwaliteitskeuring volgens AP-04.

 

Akoestisch onderzoek;

onderzoek naar geluidsbelasting.

 

Geuronderzoek;

onderzoek naar de geurbelasting (meting/analyse & verspreidingsberekeningen).

 

Stofemissie;

meting & onderzoek van stofemissie;

 

Luchtkwaliteit;

meting & onderzoek rookgassamenstelling

 

Best Beschikbare Techniek;

onderzoek en selectie van ‘BBT' o.g.v. luchtkwaliteitseisen, stookinstallaties, stoffilters, geuroverlast, geluidsreductie.

 

Veiligheid;

Stofexplosie (Atex), Externe veiligheid (BeVi), Opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15)

 

Machineveiligheid & CE-Markering;

Risico beoordeling, Technisch Dossier, Gebruikshandleiding

 

 

Voor het maken van een afspraak kunt u het beste ons contactformulier invullen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

 

U kunt ons natuurlijk ook bellen op 088 - 88 01 788 of mailen naar: info@mijneigenenergiebedrijf.nl.

 

 

Mijn Eigen Energie Bedrijf :: Dat is pas groene energie!

 

478