Disclaimer

Holland Duurzaam Groep heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie.

 

De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie.

 

Holland Duurzaam Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.© 2013 - 2018 Holland Duurzaam Groep
 

Holland Duurzaam Groep - Duurzaam begint vandaag!

 

3.700 

Portfolio - Zonnepanelen

Recente projecten   Portfolio Zonnepanelen   

Enkele zakelijke opdrachtgevers