Subsidieregelingen

De regels en de fiscale voordelen blijven veranderen! Wat is nu op dit moment interessant voor ondernemers? Hier een korte opsomming.

 

Onderneming op uw privé adres?

 

Voldoet u aan een aantal eisen dan is het mogelijk om zonne-energie op uw privé adres zakelijk aan te schaffen. In 2011 hebben wij de belastingdienst uitgedaagd en schriftelijk bevestigd gekregen dat dit mogelijk is mits... Wij komen dit graag bij u uitleggen zodat wij ook de voordelen voor u kunnen uitwerken. 

 

Bedrijven (kleinverbruikers)

 

Bent u klein verbruiker, dus met een aansluiting van 3 X 80 AMP of kleiner? Dan zijn voor u de EIA (Energie Investerings Aftrek) en KIA (Kleinschaligheids Investerings Aftrek) beschikbaar.

 

Deze gelden voor investeringen in Biomassa kachels, gekwalificeerde LED-verlichting en voor zonneboilers. Voor 2015 geldt dat de EIA op een investering in zonnepanelen pas kan worden toegepast voor alleen het deel dat boven de 25.000 Wp uit komt.

 

Helaas zijn de regels omtrent de EIA in relatie tot zonnepanelen per 29 december 2014 aangepast. Dit jaar is er dus nog EIA subsidie op zonnepanelen. Of dat ook volgend jaar nog zo zal zijn, is zeer de vraag.

 

Investeren in verduurzamen is financieel zeer aantrekkelijk. Dit geldt in het bijzonder voor IB-ondernemers. Wij willen u dit graag toelichten in een persoonlijk gesprek.

 

Asbest & Zonnepanelen

 

Uw provincie geeft een subsidie van 4,5 Euro per m2, voor sanering van asbest, wanneer u zonnepanelen installeert via de subsidieregeling `Asbest eraf, zonnepanelen erop´. Wanneer u het saneren van asbest

 

combineert met de installatie van zonnepanelen kunt u ook gebruik maken van de regeling MIA (Milieu Investering aftrek) en de Vamil (Variabele aftrek milieu investeringen). De subsidies mogen gestapeld worden.

 

Bedrijven (grootverbruikers)

 

Voor grootverbruikers is EIA (Energie Investerings Aftrek) en KIA (Kleinschaligheids Investerings Aftrek) beschikbaar. Deze gelden voor investeringen in Biomassa kachels, gekwalificeerde LED verlichting en voor zonneboilers. De EIA is voor grootverbruikers NIET toepasbaar op zonnepanelen!

 

 

Heeft u een aansluiting groter dan 3 X 80 Amp, dan is het mogelijk om de SDE+ subsidie aan te vragen.

 

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

 

De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april. Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard. In juni 2018 zal de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend maken.

 

 

Zon & Zo voor duurzame oplossingen!

 

 

 

94.148 

Portfolio - Zonnepanelen

Recente projecten   Portfolio Zonnepanelen   

Enkele zakelijke opdrachtgevers