Laatste nieuws

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van laatste nieuwtjes, regelgeving, nieuwe producten et cetera. Daarnaast kunt u hier ook onze publicaties lezen, welke wij recent en in het verleden hebben geplaatst. U leest meer over bijeenkomsten die we organiseren en welke mogelijkheden we bieden voor bedrijfsvoorlichting. Wist u bijvoorbeeld dat we ook lespakketten beschikbaar hebben? Hieronder enkele Hot Items van nu.

 

1.456 

4 juli 2017 - Dutch Marines Rowing Challenge

Dutch Marines Rowing Challenge

 

Roeien voor buddy's in nood.

 

Zon & Zo ondersteunt verschillende goede- en maatschappelijke doelen. Zo steunen de eigenaren van Zon & Zo ook hun eigen projecten; voor Oud-Marinier Henk Manden is dat de Dutch Marines Rowing Challenge, een roeiverenging voor actief dienende en Oud Mariniers met 7 roeilocaties verspreid door het land.

 

In 2015 roeiden de roeiers en stuurlieden DMRC van Rotterdam via Vlissingen naar Londen. Een monstertocht van 350 km met als doel roeien voor buddy’s in nood.

 

Deze unieke Challenge bleek geen eenmalig avontuur. Onder de roeiers, stuurlieden en vrijwilligers, oud-mariniers die het roeien en de DMRC keihard nodig hebben omdat ze dit jaren gemist hebben. Het is de kwetsbare groep waar DMRC 24/7 voor klaar staat en voor roeit.

 

“Een marinier die valt die laat je niet liggen, die help je overeind!” Een uitspraak van een commandant van de mariniers die ook na vele jaren nog steeds staat als een huis. Mariniers zorgen voor elkaar, ook als de diensttijd al voorbij is.

 

Mariniers strijden al meer dan 350 jaar voor onze vrijheid, ons land en beschermen onze koopvaardij. Tevens voeren ze, ten behoeve van de gemeenschap, vredesmissies uit over de hele wereld.

 

Vaak wordt er geopereerd in het hoogste geweldsspectrum en daarbij raken sommigen lichamelijk of psychisch beschadigd. Zij kunnen de rest van hun leven te kampen hebben met ernstige geestelijke- en lichamelijke trauma’s.

 

Henk is het laatste jaar betrokken geweest bij het inzamelen van fondsen voor deze vereniging. Daarnaast heef hij bijgedragen door zelf mee te roeien. Zo is hij samen met 33 andere roeiers, 5 stuurmannen en vele vrijwilligers van eind juni van Den Helder naar Wilhelmshaven (noord Duitsland) geroeid. Opnieuw een tocht van 350 KM.

 

De doelstelling van de evenementen is om geld bij elkaar te roeien voor (Oud) Mariniers die extra hulp nodig hebben en voor nabestaanden van collega's die zijn omgekomen.

 

Meer informatie over deze monstertocht en de organisatie kunt u vinden op de website (www.dmrc.nl) en op Facebook (Dutch Marines Rowing Challenge).

 

 

Zon & Zo voor duurzame oplossingen!

 

455.326 

Portfolio - Zonnepanelen

   Portfolio Zonnepanelen   

Enkele zakelijke opdrachtgevers