Doneren

Wilt u ook meehelpen? Neem dan contact met ons op. Gelieve daarbij aan te geven of u een specifiek doel wilt steunen en in welke vorm u zou willen bijdragen.

 

De activiteiten van Stichting InterActium worden gefinancierd door giften van bestuurders en sponsors.

 

Onze organisatie wordt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Donaties aan Stichting InterActium zijn belastingaftrekbaar.

 

Giften aan Stichting InterActium kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer: IBAN NL75 TRIO 0254 8513 47 t.a.v. Stichting InterActium.

 

Wilt u op een andere manier bijdragen, bij voorbeeld door het beschikbaar stellen van goederen, middelen en/of (vrijwilligers-)werk, dan vernemen we dat graag van u!

 

 

InterActium - Samen in Actie!

 

Enkele sponsors