Beloningsbeleid

Stichting InterActium keert geen beloning uit aan de leden van het bestuur. In geval van gemaakte kosten tijdens de uitoefening van de functie zal er een onkostenvergoeding plaatsvinden, welke per kwartaal wordt uitgekeerd.

 

Dit geldt ook voor anderen dan leden van het bestuur die een functie vervullen binnen de stichting zoals directie en personeel.

 

 

InterActium - Samen in Actie!

 

Enkele sponsors